FISHINGตกปลาตกปลาKaengkrachan Phetchaburi Thailand  
     home / / album / / map / / contact / / partner / / birdwatcher / / email.. tawanplaifah@ymail.com... / /.... tel . 085-991-4555 , 089-939-8389
 
 

ตระกูลปลาหนัง ( Catfish )

เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด จึงเป็นที่มาของชื่อปลาหนัง ปลาหลายชนิดในตระกูลนี้มีผิวหนังอ่อนนุ่ม แต่บางชนิดก็มีเกราะแข็งหุ่ม เช่น

ปลาเทศบาล ปลาแพะ ปลาหนังส่วนใหญ่มีหนวดใช้ช่วยหาอาหาร จำนวนหนวดจะแตกต่างกันไปตามชนิด

ปลาหนังเกือบทุกชนิด มีเงี่ยงแข็งบนครีบกระโดงหลังและครีบอกไว้ใช้ป้องกันตัว เงี่ยงของปลาหนังบางชนิดมีพิษเป็นอันตรายได้

สามารถพบได้ในทุกทวีป ยกเว้นขั้วโลกใต้ ปลาส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำจืดพฤติกรรมปลาหนัง
มีทั้งประเภทไม่กินเนื้อ กินพืชและประเภทกินเนื้อ ปลาเล็ก สัตว์น้ำขนาดเล็ก
ปลาบึก (Maekong Giant Catfish)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pangasianodon gigas
ลักษณะ เป็นปลาไม่มีเกล็ดน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ลำตัวยาวด้านข้างแบน หัวค่อนข้างเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ตามีขนาดเล็กและอยู่ในระดับเดียวกับมุมปากมีหนวดสั้นมากมีอยู่ 2 คู่ ปากเล็ก ปลาวัยอ่อนจะมีฟันอยู่บนขากรรไกร เมื่อปลาเจริญวัย ฟันจะหลุดหายไป ลำตัวมีสีเทาปนดำบริเวณหลัง ด้านท้องใต้แนวเส้นข้างตัวลงเป็นสีเหลือง ส่วนล่างสุดจะเป็นสีขาวเงิน
อาหาร กินตะไคร่น้ำ ลูกปลาวัยอ่อน กินไรน้ำ ลูกปลาขนาดเล็ก
แหล่งอาศัย แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแหล่งเดียวในโลกที่เป็นถิ่นอาศัยของปลาบึก
แต่ปัจจุบันได้เพาะพันธุ์และปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆของประเทศรวมทั่งที่แก่งกระจานด้วย ซึ่งเคยจับได้ที่แก่งกระจานหลายครั้งปลากด
(Bagaridae Fish) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mystus gulio Hamilton
ลักษณะ
เป็นปลาหนังไม่มีเกล็ด ส่วนหัวค่อนข้างแบนราบ แต่ลำตัวแบนข้างไปทางด้านท้าย ปากกว้างอยู่ที่ปลายสุดของจงอยปาก มีฟันซี่เล็กแหลมขึ้นเป็นแถวบนขากรรไกรและเพดาน มีหนวด 4 คู่ คู่ตรงริมฝีปากยาวที่สุด ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็ง เรียกว่า เงี่ยง ครีบของมันค่อนข้างยาว ครีบหางเว้าลึก ในตัวผู้มักมีติ่งเล็กๆ ที่ช่องก้น
อาหารเป็นปลากินเนื้อ มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าว มีพฤติกรรมมักกบดานอยู่กับพื้นนิ่ง ๆ ถ้าไม่พบอาหารหรือล่าเหยื่อจะไม่เคลื่อนไหว กินอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่แมลง ปลา กุ้ง ซากพืชซากสัตว์เน่าเปื่อย


 

ปลาดุก กินเนื้อ โดยเฉพาะเมื่อตัวโตเต็มที่ชอบกินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหาร รวมถึงกินซากพืชและซากสัตว์อีกด้วย

ปลากาย อาศัยในบริเวณที่มีกิ่งไม้ใต้น้ำหรือพรรณพืชน้ำค่อนข้างหนาแน่น อยู่เป็นฝูงเล็ก มีขนาดโดยเฉลี่ย 60 ซ.ม. ใหญ่สุดที่พบคือ 1 เมตร หนัดถึง 15 ก.ก กิน แมลงน้ำ ลูกกุ้ง ปลาผิวน้ำตัวเล็ก ๆ เช่น กระทุงเหว เสือ ซิว และสร้อย


 next>

  
   
         

 


Free Web Hosting